Komponenter til bl.a. å fordele ladestrøm og å skille batterier
siden 1986
© Jörg Becker 2023
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Diode- og MosFet- og relebaserte ladestrøm-splittere og komponenter Vi tilbyr en rekke komponenter for strøm- og ladestrømfordeling. Du kan få vanlige skilledioder, MosFet-dioder, vi skaffer spesialløsninger, vi har fjernstyrte reléer, spenningsavhengige reléer (VSR), programmerbare VSR (på 1/10 Volt) som bi-stabile VSR som “ikke” forbruker strøm unntatt i det oyenblikket den skifter tilstands, latching reléer, strømbegrensende reléer og programstyrte dynamo-splittere som tilbyr flere uttak og funksjoner. Og vi vet hvordan du skal bruke dette, så bare spør hvis du trenger hjelp. Skilledioder Sterling Victron Robust, klassisk, passer bra til mange anvendelser når det enten ikke kommer ann på spenningsfall, eller hvis spenningsfall t.o.m. er ønskelig f.eks. for å begrense en spenning om for noen batterier ofte viktige 0,xVolt. MosFet-fordelere Victron MosFet fordelere ser ut som normale skilledioder, men tilbyr også fordeling med bare marginalt spenningsfall. Aktuelt hvis man verken ønsker spenningsfall, eller spenningsøkning på en uttak som er mulig med skilledioder. IF, Pro Connect IF Sterling. Cyrix fra Victron: Enkel reléstyring som aktiveres/deaktiveres per tråd-tilkobling, dvs. enten per bryter eller dynamo- D+. Sterling tilbyrFlere funksjoner og timer-delay forå forhindre at reléet kobler rett inn ved oppstart. VSR Sterling. Cyrix CT, Li, mm fra Victron VSR står for Volt Sensitiv Relay og aktiveres/deaktiveres ved hjelp av bestemte spennings-grenser (”trigger”). Sterling Pro Connect VSR kan styres ved hjelp av både justerbare spenninger (1/10V trinn) og diverse trådstyringer. PC VSR kan også jobbe bidirektional, som betyr at den kan måle på begge sider av reléet. Bi-direktional er interessant hvis man har ladekilder på begge sider av reléet, mens batteriene skal skilles ellers. Flere funksjoner. CVSR Sterling Pro Connect CVSR kan det samme som IF og VSR, men tilbyr i tillegg strømbegrensning ved overlast. Dette sikrer at verken relé, eller tilkoblete forbrukere, eller batterier, eller kabler... m.m. kan ødelegges når den ikke tåler så mye strøm. Disse reléer kutter ikke ut men begrenser strømmen ved overlast og resettes automatisk så snart faren er over. Pro Split R Sterling Anbefales for de fleste dynamo-fordelinger som tapfri fordeling og batteriskille. Anbefales også sterkt hvis det finnes f.eks. baugtrustere, ankervinsj og andre storforbrukere med egen strømkilde/batteri og når dynamoen/dynamoene skal støtte et batteri mot disse forbrukere. PSR tibyr også vern mot overflow mellom batteriene for tilfellet at det finnes stor utlading på en av kretsene, men skiller batteriene isteden å stenge kretsen samtidig den tungbelastete batterien får extra støtte sålenge det trengs. Samtidig tilbyr PSR også systemvern mot overspenning ifra dynamoen, dette har reddet mange allerede. Pro Latch R, bi-stabil Sterling Pro Latch tilbyr alle funksjoner av VSR, men er i tillegg et såkalt bi-stabil relé. Bistabil betyr at dette reléet bare forbruker strøm -mens- den skifter tilstands. (dvs. åpner eller lukker reléet). Ellers blir forbruket ved "sleep mode" så lite som <1 mA. (0,001A = 1000 timer/41 døgn før den spiste 1 Ah) Dette gjør Pro Latch optimal også for å hantere ladekrets med svak strømkilde, som f.eks. solceller. Veldig bra også for seilbåt og andre steder det man sparer ordentlig strøm. BM Sterling. Ligger under knappen Batteri - Batterilader BM står for Battery-Maintainer. Det er en praktisk og automatisk enhet som leverer en liten strøm fra en til en annen batterikrets. Utgangsspenningene er 1:1, 1:2, eller 2:1 av inngående spenning. En BM henter maks 3A fra hovedkilden for så å sende dette videre til et sekundærbatteriet. Det kunne være noe reservebatteri, VHF-batteri, eller noe annet i den retning. For alle reléer, diodefordelinger, bryter mm. gjelder man velger litt større enn maksimalt strømmen kan være, gjerne minst 20% større. Et eksempel: Dynamoet og andre ladekilder skal kunne levere 80A da velger man et relé/diode som tåler minst 96A. Enda kraftigere er av fordel, aldri ulempe. Husk også at strøm plutselig kan flyte i motsatt retning, f.eks. hvis det finnes store forbrukere på primærside, eller ved ulik kapasitetsforhold på batteriene. Det gjelder spesielt billige reléer som ikke er beregnet på stor strøm eller mangler overstrømbegrensning, men også en del VSR når triggerspenninger er lavere enn batterispenningen. Eksempel kunne være f.eks. moderne AGM og Kalsium/andre legeringer (hvilespenning 12,9 - 13,3V) eller også de fleste Litiumbatterier (hvilespenning opp til 13,6V). Ved behov for strømbegrensning eller annen/å endre på ladekarakteristikken finnes det andre enheter som kan dette perfekt. Se da gjerne Sterling Batteri-til-Batteri-ladere, Balmar DC-DC, Victron DC-DC Ta gjerne kontakt når du er usikker, vi tilbyr flere forskjellige løsninger.
DC-fordeling hva finnes