Komponenter til bl.a. å fordele ladestrøm og å skille batterier
Flagg Start N Produkter Tjenester Tilbud & News Teknisk FAQ Obs: butikksidene stenges etter 15 minutter uten aktivitet! Impressum
siden 1986
© Jörg Becker 2019
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Diode-, MosFet-, og relebaserte splittere og komponenter Vi tilbyr en rekke komponenter for strøm- og ladestrømfordeling. Du kan få vanlige skilledioder, MosFet-dioder, vi skaffer spesialløsninger, vi har fjernstyrte reléer, spenningsavhengige reléer (VSR), programmerbare VSR (på 1/10 Volt) som bi-stabile VSR som “ikke” forbruker strøm unntatt i det oyenblikket den skifter tilstands, latching reléer, strømbegrensende reléer og programstyrte dynamo-splittere som tilbyr flere uttak og funksjoner. Og vi vet hvordan du skal bruke dette, så bare spør hvis du trenger hjelp. :-) Skilledioder (Sterling  Victron) Robust, klassisk, passer bra til mange anvendelser når det enten ikke kommer ann på spenningsfall, eller hvis spenningsfall t.o.m. er ønskelig f.eks. for å begrense en spenning om for noen batterier ofte viktige 0,xVolt. MosFet-fordelere (Victron) MosFet fordelere ser ut som normale skilledioder, men tilbyr fordeling med bare marginalt spenningsfall. Slik kan bli aktuell hvis man verken ønsker spenningsfall, eller spenningsøkning på en uttak som er mulig med skilledioder. IF, Pro Connect IF (Sterling. Victron: Cyrix)  et enkel reléstyring som aktiveres/deaktiveres per tråd-tilkobling, dvs. enten per elektrisk bryter eller per spenning på D+ av dynamoet. Flere funksjoner. VSR (Sterling. Victron: Cyrix CT, Li, mm) VSR står for Volt Sensitiv Rele. Det betyr at den aktiveres/deaktiveres ved hjelp av bestemte spenninger. Sterling Pro Connect VSR kan styres både ved hjelp av både justerbare spenninger (1/10 trinn og diverse trådstyringer. PC VSR kan også jobbe bidirektional. Det betyr at den kan måle på begge sider av reléet, interessant hvis man har ladekilder på begge sider av reléet mens batteriene skal skilles når det ikke finnes ladespeenninger. Flere funksjoner. CVSR (Sterling) Pro Connect CVSR kan det samme som IF og VSR, men tilbyr i tillegg strømbegrensning ved hjelp av automatiske sikringer. Dette garanterer at verken relé eller tilkoblete forbrukere eller batterier eller kabler... m.m. kan ødelegges når den ikke tåler så mye strøm. Disse reléer kutter ikke ut men begrenser strømmen ved overlast og resettes automatisk så snart faren er over. Pro Split R (Sterling) Anbefales for de fleste dynamo-fordelinger som tapfri fordeling og batteriskille. Anbefales også sterkt hvis det finnes f.eks. baugtrustere, ankervinsj og andre storforbrukere med egen strømkilde/batteri og når dynamoen/dynamoene skal støtte disse forbrukere. PSR er spesiell designet for slike forhold og å sikre andre batterier for utlading. PSR tibyr også vern mot overflow mellom batteriene for tilfellet at det finnes meget stor utlading på en av kretsene, men skiller batteriene isteden å stenge kretsen samtidig det tung belastete batteriet får extra støtte sålenge det trengs. Samtidig tilbyr PSR også systemvern mot overspenning ifra dynamoen, dette har reddet mange allerede. Pro Latch  R, bi-stabil  (Sterling) Pro Latch tilbyr alle funksjoner av VSR, men er i tillegg et såkalt bi-stabil relé. Det betyr at dette reléet bare forbruker strøm -mens- den skifter tilstands. (dvs. åpner eller lokker reléet). Ellers blir forbruket ved "sleep mode" så lite som <1 mA. (0,001A = 1000 timer/41 døgn før den spiste 1 Ah) Dette gjør Pro Latch optimal også for å hantere ladekrets med svak strømkilde, som f.eks. solceller. Veldig bra også for seilbåt og andre steder det man sparer ordentlig strøm. BM (Sterling. Ligger under knappen Batteri - Batterilader) BM står for Battery-Maintainer. Det er en praktisk og automatisk enhet som leverer begrenset strøm fra en til en annen batterikrets. Utgangsspenning er 1:1, 1:2, eller 2:1 av inngående spenning (minus litt). En BM henter maks 3A fra hovedkilden for så å sende strømmen videre til sekundærbatterier. BM er bra for å lade/utjevne start- og baugbatterier, reservebatteri, VHF-batteri, eller noe annet i den retning. For alle reléer, diodefordelinger, bryter mm. gjelder at slik velges litt større enn maksimalt forventet strømmen kan være, gjerne >20% større. Et eksempel: Dynamo og andre ladekilder skal kunne levere 80A = relé/diode skal tåle minst 96A. Enda kraftigere er alltid av fordel. Husk også at strøm plutselig kan flyte i motsatt retning. F.eks. hvis det finnes store forbrukere på primærside, eller ved ulik kapasitetsforhold på batteriene. Det gjelder spesielt billige reléer som ikke er beregnet på stor strøm eller mangler overstrømbegrensning. (Jo, vi kjenner til Kirchhoffs lover. Men overflow finnes likevel.)
DC-fordeling        hva finnes