siden 1986
© Jörg Becker 2023
FAQ
batteri-ladsystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Velkommen til vår allminnelige, tekniske FAQ. FAQen omhandler både gjentatte spørsmål og diverse allminnelige, tekniske forklaringer mm. som vi synes kan evtl bidra til noe enklere forståelse. I menuen til venstre kan du klikke deg videre. Også denne FAQen er i ferd med å vokse igjen. Savner du vår gamle FAQ, med over 600 sider, så må vi si at denne måtte stenges for å forhindre kopiering som ble brukt av en del „konkurenter“ til å kunne profilere seg selv. Men det finnes fortsatt tilgang til kunnskapet bak det, vennligst les under knappen “Tjenester/Teknisk råd”.
Frequently Asked Questions & svar